FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

D'acord amb el que estableix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament UE 2016/679, en cas que ens enviï un correu electrònic a l'adreça que s'hi indica, o emplenem qualsevol formulari de recollida de dades, l'informem que les dades personals que ens faciliti, seran registrades en el fitxer del qual vostè és responsable INMAPASCUAL.NET amb la finalitat de gestionar la seva consulta, oferir-li els nostres productes i serveis de formació, mantenir una relació comercial, així com per a l'enviament per qualsevol mitjà, incloent per correu electrònic o altres mitjans electrònics equivalents de comunicació, publicitat o informació promocional sobre els productes o serveis de l'Empresa, havent sol·licitat prèviament el seu consentiment.

www.inmapascual.net declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries, a més del Reglament 2016/679 de la UE i del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD i es proporcionen tots els mitjans tècnics a la seva disposició amb la intenció d'evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que tingui. Facilitar

LÍMIT DE TEMPS PER A LA RETENCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades es conservaran durant un període de temps que no excedeixi el termini necessari per a les finalitats per a les quals es van recollir aquestes dades.

Criteris de retenció de dades: es conservaran durant el període marcat per la Llei, sempre que hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari a aquest efecte, sempre que es mantingui la relació contractual, sempre que la seva supressió no sigui sol·licitada per l'interessat i no sigui eliminada perquè són necessàries per al compliment d'una obligació legal o per a la formulació , exercici i defensa de reclamacions. Se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Si l'Usuari revoca el seu consentiment o exerceix els drets de cancel·lació o supressió, les seves dades personals quedaran bloquejades a disposició de l'Administració de Justícia durant els terminis establerts legalment per complir amb les possibles responsabilitats similars al tractament dels mateixos. A continuació, s'eliminaran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total dels mateixos.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

INMAPASCUAL.NET no té dret a dur a terme el tractament de dades personals sobre la base que:

El client ha facilitat les seves dades personals per a relacions precontractuals o contractuals.

L'Usuari o client ha donat el seu consentiment informat per a l'enviament de comunicacions comercials, per a la instal·lació de sistemes de seguiment que informin sobre hàbits de navegació d'acord amb la Política de Cookies, o per a l'enviament de la informació requerida a través de formularis de contacte.

Hi ha obligacions legals que requereixen el tractament de dades personals, d'acord amb els serveis prestats.

CESSIONS I DESTINATARIS DE DADES PERSONALS

Totes les tasques indicades a continuació són necessàries per al compliment de les finalitats indicades anteriorment, o es realitzen en compliment d'una obligació legal. Les dades personals es poden transferir a:

les Administracions Públiques i l'Administració de Justícia.

Proveïdors de serveis informàtics, inclosos els serveis de "cloud computing".

DRETS DELS INTERESSATS

L'usuari/client podrà exercir INMAPASCUAL.NET drets d'accés, rectificació o supressió, limitació del seu tractament, oposició, portabilitat i oposició a decisions individuals automatitzades. També podran revocar el seu consentiment si l'han concedit per a qualsevol finalitat concreta, podent modificar les seves preferències en qualsevol moment.

Poden funcionar via e-mail info@inmapascual.net.  S'informa a l'Usuari que pot dirigir qualsevol tipus de reclamació relativa a la protecció de dades de caràcter personal a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es, Autoritat de Control de l'Estat espanyol.

DADES INFANTILS

La nostra empresa no recollirà ni tractarà les dades personals dels menors de 16 anys, sense complir plenament els requisits establerts en la normativa de protecció de dades aplicable i el Reglament 679/2016 de la UE.

El tractament de les dades personals d'un nen es considerarà lícit quan ell o ella té almenys 16 anys d'edat. Si el menor de 16 anys, aquest tractament només es considerarà lícit si el consentiment va ser donat o autoritzat pel titular de l'autoritat o tutela parental sobre el nen, i només en la mesura que va ser donat o autoritzat.

DADES PERSONALS DE TERCERS

En el cas que les dades personals facilitades pertanyien a un tercer, l'Usuari garanteix que ha informat a tercers d'aquesta Política de Privacitat i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a INMAPASCUAL.NET per a les finalitats indicades. Així mateix, garanteix que les dades facilitades són exactes i actualitzades, sent responsables de qualsevol dany o dany, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

CONTINGUT

Tots els continguts inclosos en el Lloc Web i en particular marques comercials, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o qualsevol altre senyal amb probabilitats d'utilitzar industrial i comercialment estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual de INMAPASCUAL.NET. Per tant, queda prohibit qualsevol ús, i / o reproducció dels mateixos sense el consentiment exprés d'Inma Pascual.

INMAPASCUAL.NET no es fa responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que puguin derivar-se de la inclusió en el Lloc Web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari pertanyents a tercers que han reclamat posseir-los mitjançant la seva inclusió en el Lloc Web.

L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts del Lloc Web de manera diligent, correcta i lícita i es compromet a abstenir-se de:

  1. a) Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, la moral i els bons costums o l'ordre públic.
  2. b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que hi hagi disponible la corresponent autorització del seu titular.
  3. c) Utilitzar els continguts del Lloc Web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o per a qualsevol altre tipus de finalitat comercial, missatges no sol·licitats adreçats a una pluralitat de persones independentment de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

En cas d'un conflicte de qualsevol tipus, les dues parts intentaran arribar a un acord pacífic. Sense ser possible, els Jutjats i Tribunals de Barcelona tindran la jurisdicció per escoltar el cas, no podent anar a un altre fur per portar l'acció.

ELS USUARIS QUE NO ESTIGUIN D'ACORD AMB AQUESTA POLÍTICA NO HAN D'INTRODUIR CAP DADA A TRAVÉS D'AQUEST LLOC WEB, NI ACCEDIR AL CONTINGUT D'AQUEST LLOC WEB.