Gaudeixo acompanyant moments de repte personal, relacional i professional perquè aquests moments són grans oportunitats d’aprenentatge per esdevenir més fluides en la relació amb les parts de nosaltres mateixes que ens resulten més complexes o difícils.

Treballo des d’una perspectiva feminista i que empodera a les persones. El meu rol és acompanyar en el procés de presa de consciència utilitzant el potencial de cadascuna per poder tenir més recursos per afrontar les dificultats del dia a dia.

Acompanyo des del paradigma de la Psicologia Orientada a Processos, també conegut com Treball de Processos. Creat per Arnold Mindell i altres col·legues seus a Suïssa, a la actualitat, s’està desenvolupant a diversos països del món. El mètode es basa en la psicologia analítica de C.G.Jung, la teoria de la comunicació, les filosofies orientals, la teoria dels sistemes i la física quàntica.

Una de les seves principals premisses és que es pot explorar i integrar tots i especialment els aspectes més difícils de la nostra vida, com ara problemes de relació, símptomes corporals, somnis pertorbadors, canvis inesperats, ansietat, estrès o el burn out, que podem trobar una visió més profunda sobre les fonts dels nostres problemes i solucions noves, sovint sorprenents. A més, aquesta exploració ens pot mostrar camins cap a un major desenvolupament i proporcionar suport per crear nous patrons enriquidors. Ens podem apoderar de transformar experiències, créixer personalment i professionalment i, per tant, dur una vida més rica i amb sentit. El treball de processos es pot utilitzar en diversos paràmetres: amb individus, parelles, comunitats, grups i organitzacions.

Qualsevol grup de persones té una vida pròpia i passa per diferents moments i etapes al llarg de la seva trajectòria. Té una identitat pròpia, una estructura i una cultura de relació que està viva, és dinàmica i es va transformant a mesura que van apareixent necessitats, canvis i conflictes. Açò pot generar molta diversitat en la manera de viure aquests processos i en moltes situacions, pot ser útil una mirada externa que pugui portar més consciència del que està passant, fer visible allò invisible, allò que costa dir o reconèixer.