Mireia Chalamanch performer, actriu i directora escènica; facilitadora, acompanya a processos personals, relacions i grups. És creadora i realitzadora de projectes participatius en entorns educatius i socials. Actualment, busca crear ponts entre les diverses experiències incorporant la metodologia de Treball de Processos i vinculant la creativitat i l’art en la (in)visibilització de problemàtiques socials.

Les violències sexuals han estat des de molt jove un tema que ha explorat des de perspectives molt diverses i que ha pogut compartir en la intimitat de les amistats i relacions sexoafectives així com practicant i estudiant diverses metodologies de consciència corporal. Des del 2013 ha anat aprofundint a partir del projecte artístic i social Les Mireies (lesmireies.com) i de Treball de Processos.

Inma Pascual està especialitzada en l’àmbit de les violències sexuals des de la seva vessant comunitària, havent fet els últims 5 anys facilitacions a col·lectius i organitzacions en clau restaurativa al voltant de situacions on hi ha hagut alguna agressió sexual. Ha participat en fòrums oberts a partir de les obres de teatre “Inèrcia” sobre abús sexual infantil i “El carrer és nostre” sobre assetjament sexual al carrer, que consisteix en crear un espai d’una hora després de l’obra per poder parlar de l’impacte que generen les violències sexuals. Ha impartit tallers amb adolescents i adultes sobre l’impacte de l’assetjament sexual al carrer.

És coordinadora i formadora de Protocols contra les agressions sexuals en espais d’oci nocturn, i especialitzada en “Punts liles” així com formadora en violències sexuals per professionals de l’àmbit social.  Des de fa 2 anys, també es dedica a l’acompanyament individual, des del paradigma de Treball de Processos, amb persones que hagin patit alguna violència sexual. Per saber-ne més: http://inmapascual.net/qui-soc