Aquest servei està adreçat a qualsevol col·lectiu, grup i organització que necessiti un suport extern puntual o de llarga durada.

Les facilitacions serveixen per guanyar eines per la cura i la sostenibilitat del grup. Són un moment per parar, aprofundir en conèixer les diferents veus i rols que puguin haver-hi al voltant d’un tema que preocupi i generar nous patrons que ajudin al grup a ser més lliure.

Puc acompanyar-vos en:

  • El procés d’inici i conformació (missió, visió, valors, organització interna i creació d’una estructura)
  • El procés de consolidació i sostenibilitat de l’equip
  • Incorporació de la cura organitzacional
  • Incloure la perspectiva de gènere
  • La gestió de conflictes
  • Moments de repte col·lectiu
  • Gestió d’agressions masclistes
  • Processos restauratius al voltant de les agressions sexuals

Demana el teu pressupost a info@inmapascual.net